Symptom på medberoende

 • Oförmåga att veta vad som är ”normalt”
 • Svårigheter att genomföra ett projekt
 • Svårt att roligt på egen hand
 • Dömer sig själv och andra utan hänsyn
 • Lågt självförtroende – ofta projicerat på andra
 • Svårigheter att upprätthålla meningsfulla relationer
 • Tror att andra människor eller yttre orsaker är ansvariga för egna känslor
 • Överreagerar på eller är oförmögen att handskas med förändringar
 • Svårigheter att se nya alternativ
 • Impulsivt agerande
 • Söker ständigt godkännande och bekräftelse men är ändå osäker på sig själv
 • Känner sig annorlunda
 • Känner sig fullt ansvarig eller fullt icke ansvarig
 • Svårt att fatta egna beslut
 • Känslor som rädsla, osäkerhet, skuld, skam, eller att ha blivit sårad förnekas
 • Isolering
 • Rädsla inför auktoriteter
 • Svårt att uttrycka ilska. Den stängs inne tills det exploderar
 • Svårt att ta kritik
 • Är beroende av spänning, dramatik eller kaosskapande handlingar
 • Rädsla för att bli övergiven
 • Undviker relationer för att inte bli övergiven
 • Blandar samman kärlek och omvårdnad
 • Svårt att sätta tydliga gränser
 • Starkt kontrollbehov

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *